Razem na Święta

Być otwartym na potrzeby bliźniego to codzienny sprawdzian z człowieczeństwa. Są wśród nas tacy, którzy zdają ten egzamin celująco. Dołącz do nich, szczególne w tym przedświątecznym okresie  i  podaj pomocną dłoń potrzebującym,  zanieś przyjaźń samotnym, obdarz dobrym słowem bliskich i dalekich, smucącym się podaruj uśmiech.

Czytaj więcej: Razem na Święta

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – najważniejsze informacje.

Rok szkolny rozpoczniemy od spotkań z wychowawcami klas w dniu 1 września według harmonogramu:

1.    Klasy 5a, 6ab – godzina 8.00 - wejście przez szatnię I (przy wejściu głównym)

2.    Klasa 7ab, 8ab – godzina 8.00 - wejście przez szatnię II (wejście dawne gimnazjalne)

Czytaj więcej: Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021

Wszyscy kandydaci, którzy złożyli zgłoszenia, zostali przyjęci do klasy 1 w roku szkolnym 2020/21.

Kochaj mnie mądrze

     W naszej szkole gościliśmy Księdza dr Jerzego Smolenia, który poruszył problem „mądrego kochania” dzieci przez rodziców.  Ksiądz jest psychoterapeutą, wykładowcą w Akademii Ignatianum, był także doradcą Rzecznika Praw Dziecka. Zwrócił się on do rodziców z apelem, aby dzieci  kochać mądrze. Co to znaczy?
Wymienił on między innymi takie kwestie:

Czytaj więcej: Kochaj mnie mądrze