Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Drukuj
Opublikowano
E. B. Odsłony: 142

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – najważniejsze informacje.

Rok szkolny rozpoczniemy od spotkań z wychowawcami klas w dniu 1 września według harmonogramu:

1.    Klasy 5a, 6ab – godzina 8.00 - wejście przez szatnię I (przy wejściu głównym)

2.    Klasa 7ab, 8ab – godzina 8.00 - wejście przez szatnię II (wejście dawne gimnazjalne)

 

Uczniowie oczekują na wychowawcę przed wejściem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

( dystans społeczny – co najmniej 1,5 m, maseczki).

Uczniowie wchodzący do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce.

Rodzice pozostają przed budynkiem z zachowaniem dystansu społecznego.

Uczniowie wraz z wychowawcami udają się do przydzielonych sal.

3.    Klasa 1a – godzina 9.00 – sala gimnastyczna, wejście od strony Lewiatana.

Uczniowie wraz z rodzicami oczekują przed wejściem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

( dystans społeczny – co najmniej 1,5 m, maseczki).

 Po wejściu na teren szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.

Dopuszcza się obecność w Sali gimnastycznej jednego rodzica/opiekuna prawnego przy jednym dziecku.

Po zakończeniu spotkania w Sali gimnastycznej uczniowie wraz z wychowawcą udają się do przydzielonej Sali lekcyjnej.

Rodzice opuszczają budynek i oczekują na dzieci przed wejściem do szkoły od strony Lewiatana.

4.    Klasy 2ab, 3ab –godzina 9.00 - wejście przez szatnię I ( przy wejściu głównym)

5.    4ab – godzina 9.00 – wejście przez szatnię II ( przez wejście dawne gimnazjalne).

 Uczniowie wraz z rodzicami oczekują przed wejściem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

 ( dystans społeczny – co najmniej 1,5 m, maseczki).

Uczniowie wchodzący do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce.

Rodzice pozostają przed budynkiem z zachowaniem dystansu społecznego.

Uczniowie wraz z wychowawcami udają się do przydzielonych sal.

UWAGA!

Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa. 

Po zakończonym spotkaniu z wychowawcami uczniowie opuszczają budynek tym samym wejściem, zachowując dystans społeczny 1,5 m.