Innowacja pedagogiczna pt. „From the word to the sentence”

Innowacja pedagogiczna pt. „From the word to the sentence”

Czas trwania: II półrocze roku szkolnego 2016/2017

Uczestnicy: uczniowie klas IIIa, IIIb, IVa, IVb, Va, Vb

Prowadzący: mrg Dorota Chrobak, mgr Joanna Piechura

Opis innowacji:

Uczniowie mają możliwość korzystania z nowoczesnej metody nauki słownictwa z języka angielskiego za pośrednictwem serwisu internetowego Insta.Ling (www.instaling.pl). Zadaniem ucznia jest zalogowanie się na stronie internetowej i wykonanie ćwiczeń językowych z użyciem słownictwa zadanego przez nauczyciela. Wpłynie to pozytywnie na rozwój trudnej umiętności poprawnego zapisu wyrazów oraz na wymowę. Co tydzień nauczyciel dodaje pulę słownictwa. Zaletą systemu jest innowacyjność oraz przyjazna uczniom forma nauki, a także  możliwość sprawdzenia  postępów ucznia zarówno przez rodzica i nauczyciela.

Przewidywane efekty:

1. Uczeń zapoznał się z różnorodnymi metodami nauczania języka angielskiego.

2. Uczeń wykorzystał  innowacyjny sposób uczenia sie słownictwa.

3. Uczeń rozbudował zasów słownictwa.

4. Uczeń udoskonalił sprawność poprawnego pisania wyrazów.

5. Uczeń rozpoznaje znaczenie wyrazu z kontekstu zdania

6. Uczeń jest świadomy potrzeby ciągłego doskonalenia kompetencji komunikacyjnych..

7. Uczeń poprawnie wymawia.

8. Uczeń wykorzystał technologię informacyjną w procesie edukacyjnym