INSTA.LING - „FROM THE WORD TO THE SENTENCE”

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA

INSTA.LING -  „FROM THE WORD TO THE SENTENCE”

 

To już 5 rok szkolny kiedy to uczniowie mają możliwość korzystania z nowoczesnej metody nauki słownictwa z języka angielskiego za pośrednictwem serwisu internetowego Insta.Ling (www.instaling.pl). Zadaniem ucznia jest zalogowanie się na stronie internetowej i wykonanie ćwiczeń językowych z użyciem słownictwa zadanego przez nauczyciela. Wpłynie to pozytywnie na rozwój trudnej umiejętności poprawnego zapisu wyrazów oraz na wymowę. Gdy uczniowie przyswoją daną partię materiału, nauczyciel dodaje pulę nowego słownictwa. Zaletą systemu jest innowacyjność oraz przyjazna uczniom forma nauki, a także  możliwość sprawdzenia  postępów ucznia zarówno przez rodzica i nauczyciela.

Czytaj więcej: INSTA.LING - „FROM THE WORD TO THE SENTENCE”