Szkoła na łące

Majowe warsztaty poświęcone były łące. Młodzi tropiciele tajemnic przyrody przyjrzeli się najmniejszym mieszkańcom zielonych terenów, przeanalizowali budowę ich odwłoków, wielkość, ilość odnóży, rozkład skrzydeł, a także barwę i charakterystyczny wzór: kropki, paski poprzeczne i pionowe itp.

Czytaj więcej: Szkoła na łące

Funkcje terenów zielonych.

Kwietniowe warsztaty dotyczyły funkcji społeczno-kulturowych parków i terenów zielonych.

Zajęcia rozpoczęły się od analizy porównawczej parku i lasu, uczestnicy określali podobieństwa i różnice. Wykorzystując karty pracy zaobserwowali odmienność tychże terenów.

Czytaj więcej: Funkcje terenów zielonych.

Szumi dookoła las.

W słoneczne marcowe popołudnie tropiciele ruszyli na odkrywczą wyprawę do lasu. Po ponad półgodzinnym marszu przystąpili do działania. Zaczęli od porównania warunków panujących na skraju i w głębi lasu, na tapetę wzięli temperaturę, nasłonecznienie, siłę i kierunek wiatru oraz wilgotność. Następnie rozpoznali poszczególne warstwy lasu, przy okazji zastanawiali się jakie warunki panują w poszczególnych warstwach.

Czytaj więcej: Szumi dookoła las.

Powietrze wokół nas.

Lutowe warsztaty poświęcone były powietrzu. Młodzi tropiciele tajemnic przyrody na tapetę wzięli niewidzialny składnik środowiska i na swój iście naukowy sposób potwierdzili prawdziwość sentencji z „Małego Księcia”, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

Czytaj więcej: Powietrze wokół nas.

Woda - eliksir życia.

  Styczniowe warsztaty miały charakter doświadczalny. Tym razem uczestnicy zajęć badali właściwości fizykochemiczne wody z rzeki Kamienica.

  Z taśmą mierniczą, termometrem, krążkiem Secchiego wyruszyli nad badany zbiornik. Zgodnie z przygotowanymi kartami pracy „tropiciele” określili rodzaj dna, ocenili przejrzystość wody. Zmierzyli też prędkość wody rzecznej i przepływ.

Czytaj więcej: Woda - eliksir życia.

Z krajobrazem na ty.

Grudniowe warsztaty miały na celu doskonalenie umiejętności obserwacji najbliższego krajobrazu. Uczestnicy wcielili się w rolę fotografów, z aparatami wyszli  w teren. Robili zdjęcia, analizowali sposoby użytkowania gruntów i ich wpływu na środowisko przyrodnicze, różnicowali formy architektoniczne i lokalizację istniejącej zabudowy, oceniali wpływ człowieka na krajobraz, rozróżniali elementy krajobrazu naturalnego i przekształconego przez ludzi, wskazywali przykłady wytworów działalności człowieka. Zebrane materiały i informacje tropiciele wykorzystają do sporządzenia albumów, ulotek czy pocztówek z naszej miejscowości.

Czytaj więcej: Z krajobrazem na ty.

Z mapą i kompasem.

Listopadowe zajęcia doskonaliły umiejętność orientacji w terenie.

Nawet pierwszy śnieg nie przeszkodził uczestnikom innowacji w osiąganiu zamierzonych celów. Z kompasami, mapami topograficznymi i instrukcją do pracy wyszli w teren. Zaczęli od określenia kierunków geograficznych przy pomocy kompasu, na róży kierunków lokalizowali budynek szkoły, Dworek Gorce, remizę OSP. Doskonalili też umiejętność orientowania mapy.  

Czytaj więcej: Z mapą i kompasem.

Udowodnilismy nieskończoność świata roślin!

W październikowe popołudnie uczestnicy innowacji ruszyli w teren z atlasami roślin oraz mapą, na której wyznaczyli trasę do stanowisk badawczych. Zaraz po przybyciu na miejsce badań zaczęli działać: szukali okazów roślin, wykonywali schematyczne rysunki, mierzyli wysokość, oznaczali  ich nazwy przy pomocy kluczy. Wszystko po to, by udowodnić różnorodność gatunkową flory.

Czytaj więcej: Udowodnilismy nieskończoność świata roślin!

Zaczynamy!

W roku szkolnym 2014/2015 kolejna grupa piątoklasistów rozpoczęła swoją przygodę z innowacją pedagogiczną „Na tropie tajemnic przyrody”.

Na pierwsze spotkanie przybyło 16 uczniów (w przeważającej ilości z oddziału „A”) Po zapoznaniu się z celami i programem zajęć, zasadami bezpieczeństwa, przyrządami do obserwacji uczestnicy próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie: „na czym polega innowacyjność planowanych spotkań”?

Czytaj więcej: Zaczynamy!