Funkcje terenów zielonych

Majowe warsztaty dotyczyły funkcji społeczno-kulturowych parków i terenów zielonych.

Zajęcia rozpoczęły się od analizy porównawczej parku i lasu, uczestnicy określali podobieństwa i różnice. Wykorzystując karty pracy zaobserwowali odmienność tychże terenów.

Czytaj więcej: Funkcje terenów zielonych

Szumi dookoła las

W pochmurne kwietniowe popołudnie tropiciele ruszyli na odkrywczą wyprawę do lasu. Po półgodzinnym marszu przystąpili do działania. Zaczęli od porównania warunków panujących na skraju i w głębi lasu, na tapetę wzięli temperaturę, nasłonecznienie, siłę i kierunek wiatru oraz wilgotność. Następnie rozpoznali poszczególne warstwy lasu, przy okazji zastanawiali się jakie warunki panują w poszczególnych warstwach.

Czytaj więcej: Szumi dookoła las

Woda - eliksir życia

Marcowe warsztaty miały charakter doświadczalny. Tym razem uczestnicy zajęć badali właściwości fizykochemiczne wody z rzeki Kamienica.

Z taśmą mierniczą, termometrem, krążkiem Secchiego wyruszyli nad badany zbiornik. Zgodnie z przygotowanymi kartami pracy „tropiciele” określili rodzaj dna, ocenili przejrzystość wody, głębokość rzeki, taśmą mierniczą zmierzyli koryta rzecznego.

Po pobraniu próbek, badacze wrócili do sali lekcyjnej, gdzie czekały ich kolejne pomiary, tym razem z użyciem testów do badania wody „Testlab”. Dodając odczynników chemicznych określili ph wody,  zawartość jonów amonowych, azotanów .

            Podsumowując warsztaty, uczniowie przyznali, że podjęte działania dostarczyły im dobrej zabawy, ale także dały możliwość odkrycia tajemnic niebieskiego żywiołu.

 

Szkoła na łące

Lutowe warsztaty poświęcone były łące. Młodzi tropiciele tajemnic przyrody przyjrzeli się najmniejszym mieszkańcom zielonych terenów, przeanalizowali budowę ich odwłoków, wielkość, ilość odnóży, rozkład skrzydeł, a także barwę i charakterystyczny wzór: kropki, paski poprzeczne i pionowe itp.

Czytaj więcej: Szkoła na łące

Powietrze wokół nas

Lutowe warsztaty poświęcone były powietrzu. Młodzi tropiciele tajemnic przyrody na tapetę wzięli niewidzialny składnik środowiska i na swój iście naukowy sposób potwierdzili prawdziwość sentencji z „Małego Księcia”, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

W pierwszej części spotkania uczestnicy innowacji dokonali oceny stopnia zanieczyszczeń powietrza za pomocą tzw. skali porostowej. Do badania uczniowie wybrali przyniesione okazy kory drzew i na podstawie skali  zidentyfikowali występujące typy morfologiczne plech porostów.

Czytaj więcej: Powietrze wokół nas

Z krajobrazem na ty

Grudniowe warsztaty miały na celu doskonalenie umiejętności obserwacji najbliższego krajobrazu.

Uczestnicy wcielili się w rolę fotografów, z aparatami wyszli w teren. Robili zdjęcia, analizowali sposoby użytkowania gruntów i ich wpływu na środowisko przyrodnicze, różnicowali formy architektoniczne i lokalizację istniejącej zabudowy, oceniali wpływ człowieka na krajobraz, rozróżniali elementy krajobrazu naturalnego i przekształconego przez ludzi, wskazywali przykłady wytworów działalności człowieka.

Zebrane materiały i informacje tropiciele wykorzystają do sporządzenia albumów, ulotek czy pocztówek z naszej miejscowości.

 

 

Z mapą i kompasem

Listopadowe zajęcia doskonaliły umiejętność orientacji w terenie.

Nawet pierwszy śnieg nie przeszkodził uczestnikom innowacji w osiąganiu zamierzonych celów. Z kompasami, mapami topograficznymi i instrukcją do pracy wyszli w teren. Zaczęli od określenia kierunków geograficznych przy pomocy kompasu, na róży kierunków lokalizowali budynek szkoły, Dworek Gorce, remizę OSP. Doskonalili też umiejętność orientowania mapy.  

Czytaj więcej: Z mapą i kompasem

Udowodniliśmy nieskończoność świata roślin.

 W październikowe popołudnie uczestnicy innowacji ruszyli w teren z atlasami roślin i kartami pracy. Zaraz po przybyciu na miejsce badań zaczęli działać: szukali okazów roślin, wykonywali schematyczne rysunki, mierzyli wysokość, oznaczali  ich nazwy przy pomocy kluczy. Wszystko po to, by udowodnić różnorodność gatunkową flory.

Czytaj więcej: Udowodniliśmy nieskończoność świata roślin.

Zaczynamy!

ZACZYNAMY !

W roku szkolnym 2015/2016 kolejna grupa czwartoklasistów rozpoczęła swoją przygodę z innowacją pedagogiczną „Na tropie tajemnic przyrody”.

Czytaj więcej: Zaczynamy!