Udowodniliśmy nieskończoność świata roślin.

Drukuj
Opublikowano
E. B. Odsłony: 1584

 W październikowe popołudnie uczestnicy innowacji ruszyli w teren z atlasami roślin i kartami pracy. Zaraz po przybyciu na miejsce badań zaczęli działać: szukali okazów roślin, wykonywali schematyczne rysunki, mierzyli wysokość, oznaczali  ich nazwy przy pomocy kluczy. Wszystko po to, by udowodnić różnorodność gatunkową flory.

 Z przeprowadzonych warsztatów uczestnicy wyciągnęli wnioski. Jak sami przyznają: „człowiek chyba nie jest w stanie policzyć wszystkich gatunków roślin”, „poczuliśmy, że jesteśmy tylko małą cząsteczką w świecie istot żywych”, „jesteśmy bardziej zakładnikami świata roślin niż jej władcami, dlatego powinniśmy szanować przyrodę i dbać o nią, jak tylko umiemy.”