Z krajobrazem na ty

Drukuj
Opublikowano
A. Kuziel Odsłony: 1427

Grudniowe warsztaty miały na celu doskonalenie umiejętności obserwacji najbliższego krajobrazu.

Uczestnicy wcielili się w rolę fotografów, z aparatami wyszli w teren. Robili zdjęcia, analizowali sposoby użytkowania gruntów i ich wpływu na środowisko przyrodnicze, różnicowali formy architektoniczne i lokalizację istniejącej zabudowy, oceniali wpływ człowieka na krajobraz, rozróżniali elementy krajobrazu naturalnego i przekształconego przez ludzi, wskazywali przykłady wytworów działalności człowieka.

Zebrane materiały i informacje tropiciele wykorzystają do sporządzenia albumów, ulotek czy pocztówek z naszej miejscowości.