Powietrze wokół nas

Drukuj
Opublikowano
A. Kuziel Odsłony: 1502

Lutowe warsztaty poświęcone były powietrzu. Młodzi tropiciele tajemnic przyrody na tapetę wzięli niewidzialny składnik środowiska i na swój iście naukowy sposób potwierdzili prawdziwość sentencji z „Małego Księcia”, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

W pierwszej części spotkania uczestnicy innowacji dokonali oceny stopnia zanieczyszczeń powietrza za pomocą tzw. skali porostowej. Do badania uczniowie wybrali przyniesione okazy kory drzew i na podstawie skali  zidentyfikowali występujące typy morfologiczne plech porostów.

 

Druga część spotkania poświęcona była badaniu składu powietrza i odkrywaniu jego właściwości. Uczestnicy prowadzili eksperymenty: „Powietrze jest wszędzie” , „Złapać powietrze”, ”Ciepłe powietrze unosi się”, „Czy powietrze coś waży?”, „Ciepłe powietrze rozszerza się”- stawiali hipotezy, udowadniali je i wyciągali wnioski.

Udział w tych warsztatach zapewne wpłynął na wzrost świadomości uczniów na temat powietrza, jak sami przyznali rozbudził ich  wyobraźnię i ciekawość świata.  Miejmy nadzieję, że zdobyta wiedza i przeprowadzone eksperymenty zmuszą ich do refleksji o sposobie życia ludzi
i wpłyną na wzrost poczucia odpowiedzialności za stan naszej planety.