Funkcje terenów zielonych

Drukuj
Opublikowano
A. Kuziel Odsłony: 1382

Majowe warsztaty dotyczyły funkcji społeczno-kulturowych parków i terenów zielonych.

Zajęcia rozpoczęły się od analizy porównawczej parku i lasu, uczestnicy określali podobieństwa i różnice. Wykorzystując karty pracy zaobserwowali odmienność tychże terenów.

 

W drugiej części warsztatów uczestnicy dokonali analizy planu parku przyrodniczego w Kamienicy,  wykonali także szkice tego terenu.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat roli, jaką odgrywa zieleń w miastach. Przerwy między wykonaniem poszczególnych zadań zostały aktywnie wykorzystane –uczniowie umilili sobie czas
i  reaktywowali szare komórki.