Święty Mikołaju przyjdź!

„Dzieciństwo to tony i gesty – mniej się mówi, więcej dźwięczy –mniej myśli, więcej czuje…”

Podczas apelu o Świętym Mikołaju uczniowie z klasy 2b uczący się gry na flażoletach dali mini koncert Pięknie zagrany utwór zachwycił zebranych i został nagrodzony gromkimi brawami.

Karta innowacji

Numer wpisu do rejestru prowadzonego przez Kuratorium Oświaty DNS.5361.14.2013.KB

Motto: „Małe piękno zaklęte w małym instrumencie może być udziałem każdego i może być początkiem drogi ku wielkiej sztuce”

Obserwując bawiące się dzieci , podpatrując ich zachowania i rodzaje różnorodnej aktywności łatwo zauważyć, że bardzo lubią się posługiwać różnymi dźwiękami (często rytmicznie klaszczą, stukają w różne przedmioty, gwiżdżą, krzyczą itp.). Gdy włączymy do tych spontanicznych zabaw rytm, a później melodię, okaże się, iż bez specjalnego przygotowania z każdej dziecięcej grupy można stworzyć małą orkiestrę. Muzykowanie szczególnie w okresie dzieciństwa i pierwszych latach szkoły odgrywa bardzo istotną rolę dla wspierania rozwoju dziecka. Dzieci muzykujące odczuwają i postrzegają świat przez rytm, który pomaga w znacznym stopniu w nauce czytania, ma wpływ na płynność wykonywania wielu czynności, które w przyszłości mogą zaważyć na sprawności ruchowej całego organizmu. Muzyka staje się dostępna dla dzieci jeśli podamy im stosowne narzędzie np. instrument, który nie wymagając od nich wielkich umiejętności czy wiedzy, da szybki efekt w postaci krótkiej melodii. Już kilka dźwięków zagranych w prostym układzie dostarcza dziecku wiele radości. Odkrywa ono ze zdziwieniem w sobie możliwość stania się prawdziwym muzykiem. Właśnie flażolet- sześciootworowa piszczałka, instrument na którym nauka gry nie wymaga wiele czasu, w rękach dzieci może być wspaniałą niezwykłą przygodą wprowadzającą w świat muzyki. Ta przygoda jest niezwykła z uwagi na dwa aspekty. Pierwszy to łatwość w opanowaniu gry na flażolecie i możliwość szybkiej prezentacji swych umiejętności w dużym zespole. Drugi to niezwykle trafny i zarazem prosty system melodyczny nauki gry, który zgodny jest z naturalnym rozwojem dziecka. Najpierw dzieci poznają melodię, słyszą piosenkę, śpiewają, później naśladują poznane dźwięki na flażolecie. W tak opracowanym systemie nauki dzieci nie nudzą się, właściwie uczestnicząc w procesie tworzenia muzyki.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje

a) Rodzaj innowacji: innowacja programowa

b) Zakres innowacji:

Innowacją objęci zostaną chętni uczniowie klas I-III w ramach zajęć rozwijających

zainteresowania.

Czas trwania innowacji: wrzesień 2013 – czerwiec 2017.

c) Uzasadnienie potrzeb wprowadzenia innowacji:

Podstawową formą aktywności muzycznej dziecka jest śpiew, zabawy ze śpiewem oraz muzykowanie. Odgrywa ono szczególnie ważną rolę dla wspierania rozwoju, właśnie w okresie dzieciństwa i pierwszych latach szkolnych. Jest rodzajem muzycznej ekspresji artystycznej, poprzez którą dzieci wyrażają swoje uczucia, wyobrażenia i przekazują swoją wiedzę. Ekspresja ta stwarza równocześnie sprzyjające warunki dla rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka, doskonalenia jego procesów poznawczych oraz ćwiczenia zmysłów i motoryki. Wzbogaca osobowość dziecka, jest okazją do samopoznania i samokształcenia. Daje niepowtarzalną okazję do doświadczania radości z tworzenia oraz z efektów swojej pracy. Podjęcie działalności innowacyjnej ma zatem na celu przede wszystkim uatrakcyjnienie zajęć, rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów oraz ich wszechstronny rozwój.

d) Finansowanie innowacji:

Źródłem finansowania innowacji będzie Urząd Gminy Kamienica.

Cel innowacji

Cel innowacji:

Cel główny:

 • Nauka gry na fleciku polskim- flażolecie

Cele szczegółowe:

 • Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym;
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej, prawidłowego odbioru, zrozumienia i przeżywania utworów muzycznych;
 • Stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego działania muzycznego;
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się elementarnymi środkami muzycznymi do wyrażania własnych przeżyć;
 • Rozwijanie poczucia własnej wartości oraz umiejętności współdziałania w grupie.
 • Porządkowanie dziecięcych emocji poprzez muzykowanie;
 • Poznanie prostych terminów muzycznych;
 • Umożliwienie poprzez częste muzykowanie odkrywania zasad tkwiących w klasycznym zapisie nutowym;
 • Przygotowanie do późniejszej gry na flecie;

 

Efekty

Efekty:

Przewidywane efekty:

 •  Uczeń wie jak zbudowany jest instrument, zna jego brzmienie, technikę gry oraz higienę jego użytkowania;
 •  Uczeń zna tabelę chwytów ( tabulaturę ) oraz zapis nutowy;
 • Uczeń gra proste melodie rozwijając umiejętność prawidłowego palcowania;
 • Uczeń wykorzystuje instrument do naśladowania odgłosów przyrody, tworzenia melodii związanych z określoną porą roku, tworzenia muzycznych pytań i odpowiedzi oraz melodii i rytmów do krótkich wierszy wyliczanek i przysłów;
 • Uczeń rozpoznaje brzmienie różnych instrumentów muzycznych;
 • Uczeń zna różne rodzaje muzyki;
 • Uczeń potrafi określić treść i nastrój utworów muzycznych;
 • Uczeń dostrzega zmiany tempa, dynamiki i metrum;
 • Uczeń rozróżnia części A i B w utworach o strukturze AB i ABA;
 • Uczeń realizuje ruchem poznane wartości rytmiczne;
 • Uczeń dokonuje interpretacji ruchowej treści piosenek oraz ich melodii;
 • Uczeń uczestniczy w zabawach ze śpiewem z akompaniamentem instrumentów perkusyjnych i flażoletu;

 

Ewaluacja

Ewaluacja :

Ewaluacji będzie dokonywała autorka innowacji, sprawdzając w kolejnych latach jej trwania czy przebiega ona zgodnie z założeniami. Do zbierania informacji wykorzystane zostaną następujące metody i narzędzia badawcze: wywiad, obserwacja, ankieta, metoda niedokończonego zdania. Wyniki opracowane w formie sprawozdania przedstawione zostaną uczniom, rodzicom, Radzie Pedagogicznej. Efektem pracy będzie prezentacja przez dzieci umiejętności gry na flażoletach podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych.

 

Informacje

Informacje

INFORMACJE O SZKOLE:

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Bohaterów Warszawy

34-608 Kamienica 490

tel. (0-18) 33-40-907

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor szkoły: mgr Lidia Piotrowska

 

INFORMACJE O AUTORACH INNOWACJI

a) Autorzy innowacji

Ewa Adamczyk- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, staż pracy 11 lat,

wykształcenie wyższe magisterskie- wydział Pedagogiczny AP w Krakowie, studia

podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki- PWSZ w Nowym Sączu, nauczyciel

mianowany;

b) Osoby realizujące innowację

 •  Ewa Adamczyk
 •  Elżbieta Bednarczyk
 • Elżbieta Duda
 • Iwona Czartowska