Stop agresji i przemocy!

W styczniu, w ramach programu Bezpieczna  Szkoła- Bezpieczny Uczeń + oraz zespołu do spraw bezpieczeństwa w naszej szkole, przeprowadzono akcję STOP AGRESJI I PRZEMOCY. Na lekcjach wychowawczych przeprowadzono pogadanki na temat agresji i przemocy. Po raz kolejny uczniowie uświadomili sobie, że agresja i przemoc są złe i trzeba się im przeciwstawiać. Zdefiniowali także pojęcie agresji, określili jego negatywne skutki oraz przypomnieli sobie, że w sytuacjach trudnych związanych z zachowaniem agresywnym zawsze znajdują się osoby, które mogą pomóc. Zdecydowane STOP AGRESJI I PRZEMOCY uczniowie wyrazili przez piękne plakaty, które zdobią nasz korytarz. Wszystkim, którzy włączyli się w akcję-DZIĘKUJEMY!!!

Zdjęcia