O programie

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

Czytaj więcej: O programie

Mały mistrz

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do realizacji ogólnopolskiego programu „Mały Mistrz”

 GŁÓWNE CELE PROGRAMU "MAŁY MISTRZ"

- poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;

- wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w planowaniu i prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;

- promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych, zgodnych z nową podstawą programową;      

- monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów kas I-III;

- określenie preferencji  w wyborze aktywności fizycznej uczniów;

- zachęcenie uczniów do nowych form aktywności fizycznej;

 Mali mistrzowie z klasy I a i  I b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy zakończyli wszystkie próby sprawności.

Pierwszym etapem było zmierzenie oraz zważenie wszystkich dzieci. Następnie, na przełomie września i października, rozpoczęliśmy próby. Pierwszą próbą, z jaką zmierzyły się pierwszaki był zwis na drążku. Dzieci zgodnie stwierdziły, że to było to najtrudniejsze zadanie. Walczyły jednak dzielnie! Kolejną próbą był bieg wahadłowy 10x5 m. Rywalizacja była zacięta. Wreszcie odbył się marszobieg na 600 m. Próby przebiegały w miłej atmosferze. Dzieci wzajemnie się dopingowały i zachęcały do jak najlepszego wykonania próby. Jesteśmy ciekawi, o ile poprawimy naszą sprawność w przyszłym roku.