Zespół "Gronicki"

"Gronicki" - Dziecięcy Zespół Regionalny działający przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy.
 Do zespołu należą wszystkie dzieci z klas 1-6, które chcą rozwijać swoje zainteresowania w zakresie śpiewu i tańca ludowego.

Opiekunem zespołu jest mgr Iwona Czartowska.