Rozwój mowy dziecka.

 

Jak powinien przebiegać prawidłowy rozwój mowy u dzieci ?

            W poprzednich artykułach zostały poruszone problemy dotyczące roli środowiska  w kształtowaniu się mowy dziecka oraz omówione zostały poszczególne wady wymowy. Często rodzice zastanawiają się czy ich dziecko mówi poprawnie, czy rozwój mowy przebiega prawidłowo, czy też może jest opóźniony lub zaburzony.

Jak powinien przebiegać prawidłowy rozwój mowy ?

Czytaj więcej: Rozwój mowy dziecka.

Prośba Twojego dziecka.

PROŚBA TWOJEGO DZIECKA

Mamo, Tato, tak wiele potraficie i możecie zrobić dla mnie. Czy wiecie, że dla mego rozwoju potrzebny jest także prawidłowy rozwój mowy, że nie wystarczy tylko nakarmić mnie i ubrać?

Jeśli naprawdę mnie kochacie, zróbcie coś:

Czytaj więcej: Prośba Twojego dziecka.

Logopeda radzi.

 1. Jeśli Twoje dziecko ma zaburzoną mowę, najlepiej i najszybciej pomoże Ci logopeda.
 2. Im wcześniej się zgłosisz, tym korzystniej dla dziecka. Z młodszym    dzieckiem  pracuje się szybciej i skuteczniej.
 3. Do swojego dziecka mów od narodzenia normalnym językiem dorosłych. Spieszczeń używaj w zabawach. Naśladowanie takiej mowy utrudnia naukę poprawnej mowy, zmusza do wykonywania zwiększonej pracy przeznaczonej na tłumaczenie spieszczeń na normalny język.
 4. Do dziecka mów wolno, cicho i wyrażnie.
 5. Jeśli Twoje dziecko nie gaworzy sprawdź, czy nie ma upośledzonego słuchu.
 6. Nie dopuść, by Twoje dziecko poszło do szkoły z wadą mowy. Źle mówiące dziecko źle czyta i pisze.
 7. Nie przestawiaj dziecka leworęcznego na rękę prawą bez konsultacji z psychologiem. Tym posunięciem można wywołać jąkanie.
 8. Zachęcaj Twoje dziecko do mówienia, nawet jeśli ma zaburzoną mowę.
 9. Staraj się usunąć zaburzenia mowy swojego dziecka, zanim rozpocznie ono naukę szkolną.

Rodzicu - jeśli masz dziecko, które jąka się...

Rodzicu - Jeśli masz dziecko, które jąka się, to:

-       nie  ingeruj  w  jego  wypowiedzi;

-       nie  uświadamiaj  mu  jego  jąkania;

-       do  dziecka  należy  mówić  wolno,  cicho  i  wyraźnie;

-       można tylko dołączyć się do wypowiedzi dziecka i skończyć ją wspólnie;

-       stosuj  ćwiczenia  relaksacyjno  – odprężające;

-        udaj  się  do  psychologa,  logopedy;

Uwaga Rodzice!

 1. Jeśli Twoje dziecko ma zaburzoną mowę najlepiej i najszybciej pomoże Wam logopeda, który jest w tej szkole.
 2. Źle mówiące dziecko – źle czyta i pisze.
 3. Wada wymowy jest przyczyną wielu innych trudności szkolnych i zaburzeń emocjonalnych.
 4. Wszystkie zaburzenia mowy wpływają na wadliwe kształtowanie osobowości, utrudniają i opóźniają prawidłowy i harmonijny rozwój.
 5. Im wcześniej się zgłosisz tym korzystniej dla dziecka. Z młodszym dzieckiem pracuje się szybciej i skuteczniej.