Dziecko w świecie mediów, czyli o konieczności edukacji medialnej w rodzinie.

 Drodzy rodzice – telewizor, komputer i telefon to wspaniałe wynalazki XXI wieku.
Mogą  okazać  się bardzo pożyteczne w poznawaniu świata, poszukiwaniu informacji na każdy temat, ale mogą też okazać się dla korzystającego z nich dziecka - niszczące i niebezpieczne.
Dlatego tak ważne staje się właściwe wychowanie dzieci i młodzieży do umiejętnego korzystania z tego, co daje ogromną szansę poznawania świata i rozwijania osobowości człowieka.

Czytaj więcej: Dziecko w świecie mediów, czyli o konieczności edukacji medialnej w rodzinie.