Podsumowanie - I półrocze

Podsumowanie  I półrocze

Miesiąc

 

4a

4b

5a

6a

 6b

X

10 pkt

10 pkt

30 pkt

10 pkt

10 pkt

I

109 pkt

130 pkt

118 pkt

116 pkt

149 pkt

Razem

31.01.2021 r.

119 pkt

140 pkt

148 pkt

126 pkt

159 pkt

 

 

 

Miesiąc

 

7a

7b

8a

 8b

X

10 pkt

10 pkt

10 pkt

10 pkt

I

86 pkt

78 pkt

125 pkt

132 pkt

Razem

31.01.2021 r.

96 pkt

88 pkt

135 pkt

142 pkt

Podsumowanie - styczeń

STYCZEŃ

 

 

4a

 

4b

5a

6a

6b

Średnia klasy

45 pkt

 

46 pkt

44 pkt

45 pkt

45 pkt

Oceny celujące

0 pkt

20 pkt

0 pkt

0 pkt

10 pkt

 

Wzorowa frekwencja

15 pkt

15 pkt

30 pkt

15 pkt

45 pkt

Średnia ocen z zachowania

49 pkt

49 pkt

44 pkt

56 pkt

49 pkt

Razem

 

109 pkt

130 pkt

118 pkt

116 pkt

149 pkt

 

 

 

 

7a

 

7b

8a

8b

Średnia klasy

39 pkt

 

35 pkt

40 pkt

43 pkt

Oceny celujące

0 pkt

0 pkt

20 pkt

40 pkt

 

Wzorowa frekwencja

0 pkt

0 pkt

15 pkt

0 pkt

Średnia ocen z zachowania

47 pkt

43 pkt

50 pkt

49 pkt

Razem

86 pkt

78 pkt

125 pkt

132 pkt

 

Podsumowanie - październik

PAŹDZIERNIK

 

 

4a

 

4b

5a

6a

6b

Gazetka klasowa

10 pkt

10 pkt

30 pkt

10 pkt

10 pkt

 

 

Razem

 

10 pkt

10 pkt

30 pkt

10 pkt

10 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

 

7b

8a

8b

Gazetka klasowa

10 pkt

10 pkt

10 pkt

10 pkt

 

 

Razem

 

10 pkt

10 pkt

10 pkt

10 pkt

 

 

 

Regulamin konkursu "Klasa na medal"

 REGULAMIN KONKURSU

 „KLASA NA MEDAL”

I Czas trwania konkursu:

Konkurs rozpoczyna się 01. 10. 2020 roku, a kończy 18. 06. 2020 r.

 II Cele konkursu:

  • integracja społeczności szkolnej;
  • dostrzeganie i wzmacnianie mocnych stron uczniów;
  • wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji zgodnej z zasadami fair-play;
  • aktywizowanie i motywowanie uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły;
  • kształtowanie umiejętności twórczego współdziałania w zespole;
  • rozwijanie kultury osobistej;
  • pobudzenie do odpowiedzialności za siebie i innych;
  • rozwijanie poczucia wyobraźni, estetyki;
  • tworzenie tradycji szkolnej. Czytaj więcej: Regulamin konkursu "Klasa na medal"