Regulamin konkursu "Klasa na medal"

 REGULAMIN KONKURSU

 „KLASA NA MEDAL”

I Czas trwania konkursu:

Konkurs rozpoczyna się 01. 10. 2020 roku, a kończy 18. 06. 2020 r.

 II Cele konkursu:

  • integracja społeczności szkolnej;
  • dostrzeganie i wzmacnianie mocnych stron uczniów;
  • wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji zgodnej z zasadami fair-play;
  • aktywizowanie i motywowanie uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły;
  • kształtowanie umiejętności twórczego współdziałania w zespole;
  • rozwijanie kultury osobistej;
  • pobudzenie do odpowiedzialności za siebie i innych;
  • rozwijanie poczucia wyobraźni, estetyki;
  • tworzenie tradycji szkolnej. Czytaj więcej: Regulamin konkursu "Klasa na medal"